เพลงสถาบันมาร์ชโรงเรียน(เวอร์ชั่นเก่า)                          มาร์ชโรงเรียน(เวอร์ชั่นใหม่)
                             เพลง ศักดิ์ศรีวรนารี

                                    เพลงผู้นำวรฯ                                    เพลงสภาวรนารี


                                

                                 เพลงอาลัยวงพักตร์