บรรยากาศการเยี่ยมชมหอเฉลิมเกียรติวรนารีเฉลิม

เจ้าหน้าที่จากวังสระปทุม มาเยี่ยมชมหอเฉลิมเกียรติวรนารีเฉลิม
                       คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
มาเยี่ยมชมหอเฉลิมเกียรติวรนารีเฉลิม คณะครูและนักเรียนจากประเทศอินโดนีเซียมาเยี่ยมชมหอเฉลิมเกียรติวรนารีเฉลิม