ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
 

ผ้าป่า ว.ฉ.

ความร่วมมือ ร่วมใจ...ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา...น่ารักสุดๆๆ..30 08 57..
ดูภาพเพิ่มเติมผ้าป่า
อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5/09/57


กีฬาคณะ พิกุลแก้วเกมส์57
กีฬาคณะ พิกุลแก้วเกมส์ 57 ระหว่างวันที่ 31กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2557 
ดูภาพเพิ่มเติม กีฬาพิกุลแก้วเกมส์

วันกำเนิดโรงเรียนและเปิดอาคารศิลปะ
       เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เป็นวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ทางโรงเรียนได้มีการจัดใหมีการทำบุญและถวายสักการะพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระผู้พระราชทานามโรงเรียน และ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งนี้ได้ทำการเปิดอาคารเรียนศิลปะ(อาคาร7)หลังใหม่ด้วย
 อัพเดพล่าสุดเมื่อ 27/06/14  By :adminworanari

วันงดสูบบุหรีโลกและงานวันเปิดหมู่บ้านลีลาวดี
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาได้มีการจัดกิจกรรมงานวันงดสูบบุหรีโลกและเปิดหมูบ้านลีลาวดี พร้อมด้วยประกาศโรงเรียนเป็นโรงเรียนสีขาว 100%
ดูภาพเพิ่มเติม :งานวันงดสูบบุหรีโลกและงานเปิดหมูบ้านลีลาวดี 

 สานสัมพันธ์วัฒโนทัยพายัพ และวรนารีเฉลิม 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่  และโรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา  มีประวัติความเป็นมาและปณิธานในการก่อตั้งโรงเรียนคล้ายคลึงกัน   ทั้งสองโรงเรียนได้รับพระราชทานนามโรงเรียนจากสมเด็จพระศรี สวรินทิราบรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  โดยทรงพระราชทานนามโรงเรียน วรนารีเฉลิมในปี พ.ศ.2464  และ  โรงเรียน วัฒโนทัยในปี พ.ศ. 2470
ดูภาพ >>สานสัมพันธ์วัฒโนทัยพายัพ และวรนารีเฉลิม


โครงการพัฒนาครูที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสตติดในสถานศึกษา 
โดยเขตพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ดูภาพ >> โครงการพัฒนาครูที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสตติดในสถานศึกษา