วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน






                ด้วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน

    สามารถดูข้อมูลได้ที่ การรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน